кафедра ОМТіСТ ЦНТУ :: Абітурієнту :: Розмірна обробка електричною дугою

 

РОЗМІРНА ОБРОБКА ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ

 

Сутність процесу розмірної обробки дугою (РОД) полягає в тому, що обробку здійснюють стаціонарною електричною дугою, яка горить між електродом‑інструментом (ЕІ) і електродом‑заготовкою (ЕЗ) у поперечному потоці рідини.
Отриманий у такий спосіб дуговий розряд має високі енергетичні характеристики, достатні для локального руйнування металу за рахунок випаровування і краплинного викиду розплаву, і просуваючись по поверхні електродів, копіює, таким чином, на заготовці профіль ЕІ, а потік рідини видаляє із зони обробки отримані продукти ерозії. Усе це забезпечує оптимальне протікання процесу розмірної обробки.


cутність процесу розмірної обробки дугою


В умовах РОД енергетичні характеристики розряду (щільність сили струму, напруженість електричного поля) регулюються плавно у широких межах за рахунок зміни динамічного тиску потоку, і при збільшенні (зменшенні) останнього — збільшуються (зменшуються).
Як наслідок, в умовах такого процесу можна легко регулювати якість обробки за рахунок зміни динамічного тиску потоку, здійснюючи обробку в широкому діапазоні режимів, починаючи від грубого розмірного плавлення і аж до переважного тонкого розмірного випаровування.
Таким чином, динамічний тиск потоку робочої рідини в умовах РОД є основним параметром процесу, що визначають можливість і якісну сторону процесу обробки.


Сутність процесу
розмірної обробки дугою

 

За рідину використовують нафтопродукти, воду, емульсії і суспензії. Зауважимо, що в умовах РОД можуть бути ефективно використані також різноманітні гази, насамперед повітря. Однак рідини‑діелектрики, принаймні зараз, мають перевагу з погляду технологічних і експлуатаційних характеристик, і тому РОД звичайно реалізують із застосуванням середовищ‑рідин.
ЕІ можуть бути такими, що плавляться (наприклад, сталеві), і такими, що неплавляться (наприклад, графітовими). Їх виготовляють із тих же матеріалів і вони мають приблизно таку ж ерозійну стійкість, як і при відомих способах електроерозійної обробки (ЕЕО).
Так, високу стійкість забезпечують ЕІ із графіту при використанні робочої рідини з нафтопродуктів (зношування менш 1 % від об’єму зруйнованого металу).
Якщо змінювати типорозміри електродів і надавати їм відповідні переміщення подачі, можна при використанні відповідних технологічних прийомів здійснити зазначені закономірності процесу РОД і, таким чином, реалізувати практично всі відомі технологічні схеми формоутворення.

 

 

cутність процесу розмірної обробки дугою

Технічні випробування копіювально-прошивного 
					 верстата моделі 'Дуга-8Б' на фірмі AGIE, м. Локарно, Швейцарія


Технологічні можливості процесу розмірної обробки дугою мають свою область раціонального застосування, а саме:

  • обробка різноманітних фасонних порожнин кувальних штампів, прес‑форм тощо;
  • прошивання різноманітних глухих, наскрізних, круглих і фасонних отворів;
  • багатоелектродне прошивання отворів, яке дозволить значно збільшити продуктивність процесу;
  • обробка листових деталей будь‑якої товщини з будь‑яких металів і сплавів по внутрішньому і зовнішньому контурах, зокрема в комбінації із плазмовим різанням, що дозволяє в умовах одиничного, дрібно- та серійного виробництва розглядати спосіб РОД як високоефективну альтернативу процесам штампування і механічної обробки;
  • обробка спряжених пар „пуансон‑матриця” розділових штампів;
  • як один з операційних переходів на модернізованих верстатах зі ЧПК фрезерної, свердлильної і токарської груп;
  • обробка (нарізка) зовнішніх і внутрішніх нарізок у загартованих і високоміцних сталях і сплавах;
  • формоутворення і відбір проб у певних місцях, насамперед важкооброблюваних металів і сплавів;
  • різноманітні спеціалізовані процеси; так, реалізований процес очищення від металевого грата твердосплавних блок‑матриць, призначених для отримання штучних алмазів.

Технічні випробування
копіювально‑прошивного верстата
моделі „Дуга‑8Б”
на фірмі AGIE, м. Локарно, Швейцарія
(розробка кафедри)

 

Приклади використання процесу розмірної обробки дугою

under construction  
slide 1
under construction  
slide 2
under construction  
slide 3
under construction  
slide 4
under construction  
slide 5
under construction  
slide 6
under construction  
slide 7

 

© 2022 KNTU