кафедра ОМТіСТ ЦНТУ :: Абітурієнту :: Загальна інформація

 

новини

17.01.2022
ЗНО-2022:
які предмети вибрати та як зареєструватись

 

Реєстрація на основну сесію ЗНО буде тривати з 01 лютого до 09 березня 2022 року.
Для того щоб зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, потрібно виконати низку послідовних дій.
Як правильно обрати предмети і зареєструватись для проходження ЗНО?

докладно


 

новини

05.01.2022
Стартує реєстрація
на пробне ЗНО-2022

 

Сьогодні, 5 січня 2022 року, на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти розпочалась реєстрація на пробне ЗНО та триватиме до 22 січня.
Пробне тестування відбувається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита.
Кожен учасник тестування зможе взяти участь у двох сесіях пробного оцінювання, які відбудуться 19 та 26 березня.

докладно


 

новини

01.12.2021
Затверджені Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2022 році

 

Міністерством юстиції України 26.11.2021 за № 1542/37164 зареєстровані Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у 2022 році.

докладно


 

 архів новин і подій

 

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТ!

Вибирай фах інженера‑механіка за спеціальністю
131 „Прикладна механіка”

Освітньо-професійна програма
„Комп'ютерний інжиніринг технологій, робототехніка та 3D‑друк”

Галузь знань: 13 „Механічна інженерія”.

Інженер‑механік — то є спеціаліст найвищого рівня технічних знань.

Прикладна механіка — то є найвищий рівень технічної освіти.

Обробка металів тиском (ОМТ) — це сукупність багаточисельних процесів, таких як штампування, кування, прокатка, пресування, волочіння тощо, коли вироби отримують в результаті силової взаємодії інструменту та заготовки.
В цілому 70 % готових деталей машинобудування виготовляють засобами ОМТ і вони не підлягають подальшій обробці. Так, літаки мають до 90 % штампованих деталей, автомобілі та сільськогосподарські машини — до 80 %, товари широкого вжитку — до 95 %, приладобудування — до 70 %, радіотехніка та радіоелектроніка — до 80 %, електромашинобудування — до 70 %.

 

підготовка спеціалістів

 

Обробка металів за спецтехнологіями (СТ) — це сукупність процесів фізико‑технічної обробки металів, таких як лазерна, плазмова, електроерозійна обробка тощо, які відрізняються високою економічною ефективністю і тому отримують все більш широке застосування.

Виключне значення обробки тиском та спецтехнологій в народному господарстві визначає постійну потребу фахівців зазначених спеціальностей на будь‑якому машинобудівному або металургійному підприємстві.

Випускники кафедри отримують диплом одночасно за двома професіями: першою — з процесів та машин обробки металів тиском, другою — з обробки металів за спецтехнологіями, що викликано практичною доцільністю та відповідає вимогам сучасного машинобудівного виробництва.

 

підготовка спеціалістів

 

Зазначимо, що спеціалізація з обладнання та технології обробки металів тиском та спецтехнологій є єдиною в Україні, тож робота знайдеться ДЛЯ КОЖНОГО!

Базова спеціальність — 131 „Прикладна механіка” (освітньо-професійна програма — „Комп'ютерний інжиніринг технологій, робототехніка та 3D‑друк”) — акредитована за вищим четвертим рівнем.

В даний час навчальний процес підготовки фахівців із спеціальності здійснюється згідно вимогам ступеневої підготовки бакалавра, магістра та аспіранта. Загальною характеристикою освітніх програм є те, що вони спрямовані на надання студентам ґрунтовної збалансованої системи знань, яка відповідає поточним і перспективним потребам промислового виробництва в умовах ринкових відносин.

Забезпечується підготовка в галузі автоматизованого проектування із застосуванням найсучасніших комп’ютерних технологій та прогресивних програмних продуктів. Спеціалісти напрямку вестимуть фахове супроводження та комп’ютерну діагностику розроблених систем на всіх етапах їх функціонування, проектуватимуть медіа презентації технічних систем, забезпечуватимуть діяльність фахових сервіс центрів.

При кафедрі діє аспірантура, випускники якої мають можливість захисту дисертації у спеціалізованій Bченій раді Центральноукраїнського національного технічного університету на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностю 131 „Прикладна механіка” (05.03.07 „Процеси фізико‑технічної обробки”).

Навчання проводять досвідчені викладачі, гарантується високий рівень підготовки майбутніх фахівців, які здатні впевнено реалізувати свої знання та навички, працюючи в конструкторських бюро, науково‑дослідницьких інститутах, інформаційних і сервісних центрах підприємств.

Випускники нашої кафедри — інженери широкого профілю — потрібні на підприємствах різних форм власності та господарювання; вони працюють на посадах конструктора, технолога, майстра, начальника дільниць, начальника цеху, викладачами та асистентами вузів та коледжів.

 

pdf_icon

завантажити рекламний буклет кафедри ОМТтаСТ вступної компанії до Центральноукраїнського національного технічного університету 2022 року

 

 

© 2022 KNTU