Склад кафедри

Шмельов Віталій Миколайович Шмельов
Віталій Миколайович


завідувач кафедри,
доцент, кандидат технічних наук

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік
Вчений ступінь: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.07 — Процеси фізико‑технічної обробки
Наукове звання: доцент
Посада: завідувач кафедри
Початок роботи на кафедрі: 2000
Викладає дисципліни:
   Основи САПР
   Теорія технічних систем
   Теорія пластичної деформації
   Технологія нагрівання і нагрівальне обладнання
   Автоматизація та роботизація КШВ
   Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Галузь наукової та практичної діяльності: електроерозійна обробка металів
Публікації: понад 100, з них 90 наукових (в т. ч. 45 у фахових виданнях, 16 патентів), 14 навчально‑методичного характеру (в т. ч. 6 навчальних посібників)
контакти телефон робочий: (0522) 335-429
e-mail: shmelyovvm@gmail.com
Сторінка в ORCHID
Сторінка в Google Scholar
Носуленко Віктор Іванович Носуленко
Віктор Іванович


професор, доктор технічних наук
Освіта: Харківський політехнічний інститут, інженер‑механік
Вчений ступінь: доктор технічних наук зі спеціальності 05.03.07 — Процеси фізико‑технічної обробки
Наукове звання: професор
Посада: професор
Відзнаки: Заслужений винахідник України
Початок роботи на кафедрі: 1962
Викладає дисципліни:
   Введення в спеціальність
   Технологія гарячого штампування
   Високоефективні технології металообробки
   Дисципліна спеціальності
Галузь наукової та практичної діяльності: електроерозійна обробка металів
Публікації: понад 250, з них більше 150 наукових (в т. ч. 45 у фахових виданнях, 100 патентів), 20 навчально‑методичного характеру (в т. ч. 5 навчальних посібників)
контакти телефон робочий: (0522) 335-419
e-mail: nosulenko.wi@gmail.com
Сторінка в ORCHID
Сторінка в Scopus
Сторінка в Google Scholar
Боков Віктор Михайлович Боков
Віктор Михайлович


професор, кандидат технічних наук
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік
Вчений ступінь: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 — Процеси механічної та фізико‑хімічної обробки, верстати і інструмент
Наукове звання: доцент
Посада: професор
Відзнаки: медалі ВДНГ СРСР, знак "Петро Могила"
Початок роботи на кафедрі: 1973
Викладає дисципліни:
   Історія інженерної діяльності
   Холодне об'ємне штампування
   Технологія холодного штампування
   Художнє конструювання та технічна реклама
   Конструювання та виготовлення штампів
   Технологія фізико-технічної обробки металів
Галузь наукової та практичної діяльності: електроерозійна обробка металів; розмірна обробка електричною дугою важкооброблювальних матеріалів
Публікації: 260, з них 141 наукова (в т. ч. 50 у фахових виданнях), 105 патентів та авторських свідоцтв,
14 навчально‑методичного характеру (в т. ч. шість навчальних посібників з грифом МОН України)
контакти телефон робочий: (0522) 335-429
e-mail: bokov.alia.kntu@gmail.com
Сторінка в ORCHID
Сторінка в Scopus
Сторінка в Google Scholar
Сіса Олег Федорович Сіса
Олег Федорович


доцент, кандидат технічних наук
Освіта: Кіровоградський державний технічний університет, інженер-механік
Вчений ступінь: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.07 — Процеси фізико‑технічної обробки
Посада: доцент
Початок роботи на кафедрі: 2003
Викладає дисципліни:
   Робоча професія
   Ковальсько-штампувальне обладнання
   Основи інженерного моніторингу
   Експлуатація та обслуговування машин
   Діагностика та сертифікація систем ОМТ
   Дизайн та ергономіка штампувального виробництва
   Автоматизоване проектування штампувальних цехів та дільниць
Галузь наукової та практичної діяльності: електроерозійна обробка металів важкооброблювальних матеріалів
Публікації: понад 25, з них 90 наукових (в т. ч. 45 у фахових виданнях, 16 патентів), 14 навчально‑методичного характеру (в т. ч. 6 навчальних посібників)
контакти телефон робочий: (0522) 335-429
e-mail: sisaoleh@gmail.com
Сторінка в ORCHID
Сторінка в Google Scholar
Свяцький Володимир Вячеславович Свяцький
Володимир Вячеславович


доцент, кандидат технічних наук
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер‑механік
Вчений ступінь: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.05 — Процеси і машини обробки тиском
Наукове звання: доцент
Посада: доцент
Початок роботи на кафедрі: 1998
Викладає дисципліни:
   Безпека життєдіяльності
   Основи охорони праці
   Безпека життєдіяльності, охорона праці і цивільний захист
Галузь наукової та практичної діяльності: ресурсо- і енергозберігаючі технології в промисловості; інформаційні системи і технології на підприємстві
Публікації: понад 80, з них біля 70 наукових (в т. ч. 45 у фахових виданнях, 7 патентів), 24 навчально‑методичного характеру (в т. ч. чотири навчальних посібника)
контакти телефон робочий: (0522) 335-429
e-mail: svv_iamph@ukr.net
Сторінка в ORCHID
Сторінка в Google Scholar
Мірзак Володимир Яковлевич Мірзак
Володимир Яковлевич


старший викладач, кандидат технічних наук
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер‑механік, інженер‑економіст
Вчений ступінь: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.05 — Процеси і машини обробки тиском
Посада: старший викладач
Початок роботи на кафедрі: 1975
Викладає дисципліни:
   Основи САПР
   САПР технологічної підготовки КШВ
   Технічне забезпечення САПР КШВ та комп’ютерні мережі
   Просторове комп’ютерне моделювання та проектування систем ОМТ
   Організація експериментальних досліджень в ОМТ
Галузь наукової та практичної діяльності: теоретичні і експериментальні дослідження параметрів точності технологічних систем ОМТ, САПР систем ОМТ
Публікації: понад 60, з них 50 наукових (в т. ч. 15 у фахових виданнях, 23 патента), 11 навчально-методичного характеру (в т. ч. два навчальних посібника)
контакти телефон робочий: (0522) 335-429
e-mail: mirzak.moodle@gmail.com
Сторінка в ORCHID
Сторінка в Scopus
Сторінка в Google Scholar
Юр'єв Віталій Віталійович Юр'єв
Віталій Віталійович


аспірант
Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, інженер‑механік
Галузь наукової та практичної діяльності: фізика і технологія процесу розмірної обробки металів електричною дугою
Публікації: понад десять, з них два патента на винаходи
контакти телефон робочий: (0522) 335-429
e-mail: yuriev@kntu.kr.ua
Чернецька Тетяна Карпівна Чернецька
Тетяна Карпівна


спеціаліст
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер‑механік
Початок роботи на кафедрі: 1978
Галузь наукової та практичної діяльності: завідувач лабораторіями кафедри
контакти телефон робочий: (0522) 335-429
e-mail: chernetska@kntu.kr.ua
© 2021 KNTU