Науково-дослідна робота

Наукова школа

Розмірна обробка металів електричною дугою
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник: Заслужений винахідник України, д-р техн. наук, професор Носуленко В.І.
Створена на кафедрі у 1973 році.
Науковий напрямок: розмірна обробка металів електричною дугою.
За період існування наукової школи розроблено та впроваджено у виробництво принципово новий високоефективний спосіб електроерозійної обробки металів, що отримав назву розмірної обробки електричною дугою (скорочено РОД, лабораторія РОД). Розроблено та впроваджено у виробництво різноманітні спеціальні та універсальні копіювально-прошивні верстати, ЕЕГ до металоріжучих верстатів та технологічні процеси РОД. Деякі з верстатів освоєні серійно, наприклад, універсальний копіювально-прошивний верстат “Дуга-8”. Деякі з верстатів є унікальними, наприклад, спеціалізований горизонтальний електроерозійний верстат “Дуга-13” для прошивання отворів діаметром 35 мм на глибину 2800 мм у валках каландрів продуктивністю до 100000 мм3/хв.
В цілому за попередній період за результатами роботи опубліковано понад 300 наукових праць, отримано близько 200 авторських свідоцтв і патентів, захищено одну докторську і три кандидатських дисертації.
На сьогодні в роботі беруть участь: доктор технічних наук, 4 кандидати технічних наук, 1 науковий співробітник.

 

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

Удосконалення процесів обробки металів та спецтехнологій
Реєстраційний № 0120U104172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розробник: канд. техн. наук, професор Боков В.М.
Пріоритетний напрямок розвитку науки і техніки. Робота являє собою прикладну розробку та присвячена підвищення відносної висоти ковпачка за рахунок використання способу прямого видавлювання.
Одержаний науковий результат. Розроблено теоретичні основи формоутворення донної та циліндричної поверхонь порожнистого тіла з використанням способу прямого видавлювання. Показано, що високий ковпачок утворюється при послідовному, спочатку зворотному видавлюванні заготовки в одній закритій матриці в напрямку формування донної поверхні, а вже далі прямому видавлюванні його циліндричної поверхні. Це дозволяє скасувати залежність висоти отриманого ковпачка від осьового зусилля видавлювання та створює умови для отримання ковпачка будь-якої висоти лише з технічним обмеженням.

Удосконалення технології розділових операцій листових деталей складного контуру
Реєстраційний № 0115U37003702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розробник: д-р техн. наук, професор Носуленко В.І.
Пріоритетний напрямок розвитку науки і техніки: нові речовини і матеріали; створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів.
Одержаний науковий результат. Описано процеси та електроди-інструменти для розмірної обробки металів електричною дугою та вплив фізико-технологічних характеристик процесу розмірної обробки металів електричною дугою на якість обробки, що дозволяє реалізувати нові технологічні процеси та нові конструкції електродів-інструментів і, як наслідок, покращити шорсткість обробленої поверхні з четвертого до восьмого класу.

Розмірна обробка електричною дугою робочих деталей розділових штампів
Реєстраційний № 0108U001328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник: д-р техн. наук, професор Носуленко В.І.
Розробник: канд. техн. наук, доцент Шмельов В.М.
Пріоритетний напрямок розвитку науки і техніки: нові речовини і матеріали; створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композитних матеріалів.
Одержаний науковий результат. Результатом НДР є розробка нових сучасних високоефективних технологій виготовлення спряжених робочих деталей розділових штампів, що дозволяє значно знизити собівартість їх виготовлення та підвищити стійкість розділових штампів.

Розробка і дослідження технологічних процесів пресування металів з використанням матриць з повздовжніми криволінійними профілями
Реєстраційний № 0105U005352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розробник: канд. техн. наук, доцент Свяцький В.В.
Пріоритетний напрямок розвитку науки і техніки: нові речовини і матеріали; цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення.
Одержаний науковий результат. Розглянуто вплив конструкційних особливостей пресового інструменту на силові умови роботи інструмента, рівномірність механічних властивостей по перерізу профілю, що деформується. Визначено температурні умови роботи інструмента при пресуванні металу через різні профілі матричної лійки. Вказані дослідження дають можливість вибору оптимальних конструкцій пресового оснащення в залежності від цільового параметра екструзії.

Розмірна обробка електричною дугою твердосплавних інструментів
Реєстраційний № 0118U006200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розробник: канд. техн. наук, доцент Сіса О.Ф.
Пріоритетний напрямок розвитку науки і техніки: нові речовини і матеріали; прикладне дослідження.
Одержаний науковий результат. Удосконалено технологію чорнової обробки сідла клапану глибинного насосу, за рахунок застосування процесу розмірної обробки електричною дугою. Виявлено взаємозв’язок технологічних характеристик процесу розмірної обробки електричною дугою сідла клапану глибинного насосу, з електричними та гідродинамічними режимами обробки, а також з геометричними параметрами зовнішньої бічної циліндричної поверхні, що обробляється. Останнє розширює інформацію про фізичну картину формоутворення зовнішньої бічної циліндричної поверхні напрямних роликів сідла клапану глибинного насосу електричною дугою в потужному гідродинамічному потоці робочої рідини. Використання способу, що пропонується показує, що застосування процесу розмірної обробки електричною дугою для виготовлення сідла клапану глибинного насосу збільшує продуктивність 1,5-1,8 разів порівняно з продуктивністю механічної обробки, та 4,1-8,2 разів порівняно продуктивністю електроімпульсної обробки.

Підвищення якості тонколистового розділового штампування механічними компенсаторами похибок системи "прес-штамп"
Реєстраційний № 0113U003618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розробник: канд. техн. наук, ст. викладач Мірзак В.Я.
Пріоритетний напрямок розвитку науки і техніки: нові речовини і матеріали; створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів.
Одержаний науковий результат. Проведений теоретичний аналіз конструктивних особливостей стандартних штампових блоків для пресу КД2126Е. Розроблені твердотільні моделі окремих деталей та зборок та досліджено їх поведінку в умовах силових навантажень з використанням метода кінцевих елементів (МКЕ). Проведено аналіз факторів, які впливають на жорсткість штампових блоків. Виконані оптимізаційні розрахунки по зниженню металомісткості штампового оснащення в умовах технологічного навантаження.

© 2022 KNTU