Історія кафедри

Відповідно до наказу № 425 Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 13 червня 1956 року в Кіровограді на базі технікуму сільськогосподарського машинобудування було створено вечірнє відділення Харківського політехнічного інституту з планом набору сто абітурієнтів, двадцять п’ять з яких були по спеціальності „Машини і технологія обробки металів тиском”. Перший випуск цієї спеціальності відбувся у 1962 році.

У 1962 році вечірнє відділення було перетворено в Кіровоградський філіал Харківського політехнічного інституту, в якому було створено кафедру „Загальнотехнічні дисципліни”, до складу якої входили викладачі спеціальності „Машини і технологія обробки металів тиском” та „Машини і технологія ливарного виробництва”.
Через два роки ці дві спеціальності відокремилися від кафедри „Загальнотехнічні дисципліни”, і на їх базі була створена кафедра „Гаряча обробка металів”.
Так як на підприємствах Кіровоградської області та України відчувалась велика потреба у спеціалістах по обробці металів тиском, то з 1966 року почався набір студентів спеціальності „Машини і технологія обробки металів тиском” на вечірню і денну форми навчання, а з 1968 року на заочну форми навчання.

 

 

рік 1976

У 1966 році кафедра „Гаряча обробка металів” увійшла в склад механіко-металургічного факультету створеного на базі Кіровоградського філіалу Харківського політехнічного інституту.
У 1967 році на базі філії було відкрито Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування.
У 1970 році кафедра гарячої обробки металів розділилася на дві кафедри „Машини та технологія обробки металів тиском” та „Машини і технологія ливарного виробництва”.

Серед вихованців кафедри понад двадцяти кандидатів технічних наук: Агеєв С.М., Алексєєв С.С., Боков В.М., Володарський В.І., Запорожченко В.С., Качанов А.П., Качанов Ю.Ф., Коваленко В.В., Кришкін Б.Б., Яненський В.М., Пукалов В.В., Мірзак В.Я., Свяцький В.В., Попова М.І, Чумаченко О.В., Сиса О.Ф., Шмєльов В.М. та інші.
Під час роботи на кафедрі захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук Возний В.М. у 1976 році, Носуленко В.І. у 1978 році, Боков В.М. у 1986 році, Кришкін Б.Б. у 1989 році, Попова М.І. у 2000 році, Чумаченко О.В. у 2000 році, Сиса О.Ф. та Шмєльов В.М. у 2013 році, Мірзак В.Я. у 2017 році.

У теперішний час п’ять викладачів кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій є її випускниками: Боков В.М., Мірзак В.Я., Свяцький В.В., Сиса О.Ф., Шмєльов В.М.

Ст. викл. Носуленко В.І.
та старш. науков. співроб. Боков В.М.
біля креслення нового верстата
1979 рік

За 60 років існування кафедрою підготовлено понад дві тисячі спеціалістів по обробці металів тиском, значна кількість яких працює в нашому місці та області. Здебільшого це майстри, начальники цехів і відділів, головні спеціалісти підприємств, організацій тощо.

рік 1993
Зустріч випускників з викладачами кафедри
1993 рік

У 1997 та 2007 роках кафедра успішно пройшла акредитацію на найвищий четвертий рівень.
У 2015 році в зв’язку з реорганізацією підрозділів Кіровоградського національного технічного університету, кафедра отримала сучасну назву “Обробка металів тиском та спецтехнології”.

Відповідно навчальному плану кафедра готує інженерів-механіків спеціальності 12.04 „Машини і технологія обробки металів тиском” (7.090206 „Обладнання для обробки металів тиском”) по денній та заочній формам навчання. Навіть сьогодні, в період тимчасового зменшення обсягів виробництва, яке пов’язане з структурними перебудовами економіки України, попит на висококваліфікованих спеціалістів у галузі обробки металів тиском та спеціальних технологій є суттєвим.

В навчально-методичній діяльності кафедри чільне місце займають передові методи навчання, широке використання технічних засобів навчання та обчислювальної техніки, а лабораторії обладнані сучасними випробувальними пристроями, дослідницькою апаратурою, ковальсько-штампувальним устаткуванням, яке включає штампувальні та робототехнологічні комплекси, промислові роботи, діючі моделі машин, що дає можливість успішно вести навчальний процес, науково-дослідну роботу і підготовку наукових кадрів через магістратуру і аспірантуру.

Згідно з ліцензією ВПФ-ІУ № 128139 від 10 червня 1997 р. на кафедрі розпочато підготовку магістрів. Метою підготовки є надання випускникам магістратури теоретичних знань і практичних навичок щодо виконання наукових досліджень в науково-дослідних лабораторіях підприємств, вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах. Навчання в магістратурі є основним етапом підготовки до вступу в аспірантуру.

Нинішній склад кафедри ОМТіСТ
Нинішній склад кафедри ОМТіСТ
2021 рік

За роки існування колективом кафедри надруковано більш 800 наукових статей, 37 підручників та монографій, отримано більше 300 авторських свідоцтв та патентів, 20 золотих медалей на Виставках передового досвіду СРСР та УРСР.
Кафедра підтримує ділові і наукові стосунки з колегами з інших вітчизняних та європейських університетів з метою вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, а також провідними підприємствами та організаціями.

© 2022 KNTU