Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій ЦНТУ

 

новини

14.01.2022
Дайджест подій:
ЦНТУ, 2021-й рік

 

Якщо подивитись на перелік минулорічних подій з життя університету, які висвітлювались на сайті навчального закладу, то помітно, що у порівнянні з попереднім, 2020 роком, їх кількість зросла.
До вашої уваги огляд подій Центральноукраїнського національного технічного університету 2021 року.

докладно


 

новини

03.01.2022
Консультаційно-реєстраційний пункт ЗНО в ЦНТУ

 

В Центральноукраїнському національному технічному університеті працює консультаційно-реєстраційний пункт, де випускникам шкіл допомагають оформити документи для реєстрації на ЗНО.
Таких пунктів на всю область лише три: в Олександрії, у Голованівську та у Кропивницькому. Про роботу консультаційно-реєстраційного пункту в ЦНТУ розповідається в сюжеті обласного телеканалу UA: Кропивницький.

докладно


 

новини

20.12.2021
До уваги випускників шкіл, технікумів, коледжів та лицеїв. Якісна підготовка до ЗНО

 

Центр довузівської підготовки ЦНТУ набирає групи для вивчення предметів, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання в 2022 році. Зі слухачами проводять заняття висококваліфіковані викладачі з багаторічним досвідом підготовки до успішного проходження ЗНО.
докладно


 

новини

18.12.2021
Офіцерське звання та можливість працювати у Збройних силах або силових структурах

 

Студенти невійськових закладів вищої освіти України або випускники таких університетів мають можливість окремо пройти навчання на військовій кафедрі, де вони отримають на додачу до диплома бакалавра ще й офіцерське звання і військову спеціальність. Єдина на Кіровоградщині кафедра військової підготовки працює на базі Льотної академії Національного авіаційного університету.
докладно


 

 

 архів новин і оголошень

 

ковка

Кафедра здійснює підготовку та перепідготовку фахівців по денній та заочній формах навчання за галуззю знань „Механічна інженерія”.

Підготовка фахівців ведеться з 1956 року. Кваліфікація спеціаліста, що випускається — інженер‑механік.

Базова спеціальність — 131 „Прикладна механіка” (освітньо-професійна програма — „Комп'ютерний інжиніринг технологій, робототехніка та 3D‑друк”) — акредитована за вищим четвертим рівнем.
Випускники кафедри отримують одночасно дві професії: першу — з процесів та машин обробки металів тиском, другу — з обробки металів за спецтехнологіями.

В даний час навчальний процес підготовки фахівців із спеціальності здійснюється згідно вимогам ступеневої підготовки бакалавра та магістра за відповідними освітніми програмами.
Своєрідною формою підвищення кваліфікації є також щорічна участь провідних фахівців промислових підприємств міста в роботі науково-практичних семінарів та науково-технічних конференцій з напрямку обробки металів тиском та спеціальних технологій.

Забезпечується підготовка в галузі автоматизованого проектування із застосуванням найсучасніших комп’ютерних технологій та прогресивних програмних продуктів. Спеціалісти напрямку вестимуть фахове супроводження та комп’ютерну діагностику розроблених систем на всіх етапах їх функціонування, проектуватимуть медіа‑презентації технічних систем, забезпечуватимуть діяльність фахових сервіс центрів.

При кафедрі діє аспірантура, випускники якої мають можливість захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді Центральноукраїнського національного технічного університету на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностю 131 „Прикладна механіка” (05.03.07 — „Процеси фізико‑технічної обробки”).

Загальною характеристикою освітніх програм є те, що вони спрямовані на надання студентам ґрунтовної збалансованої системи знань, яка відповідає поточним і перспективним потребам промислового виробництва в умовах ринкових відносин.

Навчання проводять досвідчені викладачі, через що гарантується високий рівень підготовки майбутніх фахівців, які здатні впевнено реалізувати свої знання та навички, працюючи в заводських цехах та конструкторських бюро, науково‑дослідницьких інститутах та інформаційних і сервісних центрах підприємств.

підготовка спеціалістів

 

Викладачі: доктор технічних наук, професор — 1; кандидат технічних наук, професор — 1; кандидати технічних наук, доценти — 3; кандидат технічних наук, старший викладач — 1. Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих лабораторіях і аудиторіях, оснащених сучасним обладнанням та лабораторними установками, персональними комп’ютерами, іншими технічними засобами навчання, що дозволяє досягти сучасного рівня викладання.

Основні наукові напрямки діяльності: підвищення точності та комп’ютерне проектування систем обробки металів тиском; теоретичні та експериментальні дослідження процесів деформування дискретних тіл; розмірна обробка матеріалів електричною дугою.

В активі колективу викладачів, співробітників і аспірантів кафедри — більш ніж 300 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Результати наукових розробок впроваджені на багатьох підприємствах України і світу. Розроблено та впроваджено у виробництво біля тридцяти найменувань високопродуктивних верстатів та прогресивні технологічні процеси фізико‑механічної обробки поверхонь різної геометричної складності.

 

© 2022 KNTU