Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій ЦНТУ

 

новини

21.05.2018
Конкурс проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень

 

Міністерство освіти і науки України оголосило щорічний конкурсний відбір проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету.
докладно


 

новини

18.05.2018
Запрошуємо всіх викладачів

 

Міністерство освіти і науки України повідомляє про початок прийому заявок на участь у програмі інноваційних досліджень, переможці якої можуть отримати до 70 тис. доларів.
Термін подачі заявок - до 30.05.2018 року.

докладно


 

новини

30.04.2018
Ярмарок вакансій 2018

 

Центральноукраїнський національний технічний університет запрошує представників підприємства, установ і організації, зацікавлених у працевлаштуванні перспективних студентів та молодих спеціалістів, взяти участь у „Ярмарку вакансій”, який відбудеться 16 травня 2018 року об 11:00 в приміщенні університету.
докладно


 

новини

20.04.2018
Горизонт 2020: можливості участі науковців у програмі

 

11 травня 2018 року о 11.00 в читальній залі бібліотеки університету буде проведений інформаційний семінар "Горизонт 2020: можливості участі науковців у програмі".
докладно


 

 архів новин і оголошень

 

ковка

Кафедра здійснює підготовку та перепідготовку фахівців по денній та заочній формах навчання за галуззю знань „Механічна інженерія”.

Підготовка фахівців ведеться з 1956 року. Кваліфікація спеціаліста, що випускається — інженер‑механік.

Базова спеціальність — „Прикладна механіка” (спеціалізація „Обладнання та технологія обробки металів тиском і спецтехнології”) — акредитована за вищим четвертим рівнем.
Випускники кафедри отримують одночасно дві спеціалізації: першу — з процесів та машин обробки металів тиском, другу — з обробки металів за спецтехнологіями.

В даний час навчальний процес підготовки фахівців із спеціальності здійснюється згідно вимогам ступеневої підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра за трьома навчальними планами.
Своєрідною формою підвищення кваліфікації є також щорічна участь провідних фахівців промислових підприємств міста в роботі науково-технічних семінарів та науково-технічних конференций з напрямку „Обладнання для обробки металів тиском”.

Забезпечується підготовка в галузі автоматизованого проектування із застосуванням найсучасніших комп’ютерних технологій та прогресивних програмних продуктів. Спеціалісти напрямку вестимуть фахове супроводження та комп’ютерну діагностику розроблених систем на всіх етапах їх функціонування, проектуватимуть медіа‑презентації технічних систем, забезпечуватимуть діяльність фахових сервіс центрів.

При кафедрі діє магістратура і аспірантура, випускники якої мають можливість захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді К 23.073.02 Центральноукраїнського національного технічного університету на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальності 05.03.07 — „Процеси фізико‑технічної обробки”.

Загальною характеристикою навчальних планів є те, що вони спрямовані на надання студентам ґрунтовної збалансованої системи знань, яка відповідає поточним і перспективним потребам промислового виробництва в умовах ринкових відносин.

Навчання проводять досвідчені викладачі, через що гарантується високий рівень підготовки майбутніх фахівців, які здатні впевнено реалізувати свої знання та навички, працюючи в заводських цехах та конструкторських бюро, науково‑дослідницьких інститутах та інформаційних і сервісних центрах підприємств.

підготовка спеціалістів

 

Викладачі: доктор технічних наук, професор — 1; кандидат технічних наук, професор — 1; кандидати технічних наук, доценти — 3; старший викладач — 1. Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих лабораторіях і аудиторіях, оснащених сучасним обладнанням та лабораторними установками, персональними комп’ютерами, іншими технічними засобами навчання, що дозволяє досягти сучасного рівня викладання.

Основні наукові напрямки діяльності: підвищення точності та комп’ютерне проектування систем обробки металів тиском; теоретичні та експериментальні дослідження процесів деформування дискретних тіл; розмірна обробка матеріалів електричною дугою.

В активі колективу викладачів, співробітників і аспірантів кафедри — більш ніж 200 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Результати наукових розробок впроваджені на багатьох підприємствах України і світу. Розроблено та впроваджено у виробництво біля тридцяти найменувань високопродуктивних верстатів та прогресивні технологічні процеси фізико‑механічної обробки поверхонь різної геометричної складності.

 

© 2019 KNTU